LENE REGIUS
c e r a m i s t
| | | |
Lene Regius

Med Lene Regius' keramiske værker er vi bragt tilbage til folkekunstens urdyb. Til det sted i vores kollektive ubevidste, hvor kunst hverken er en handelsvare, et afsæt for sociale ambitioner eller et dekorativt sætstykke til designerhjem, men udtryk for en magisk samhørighed. Med vores fortid, vores rødder og vores drømme.

Det kunstneriske udgangspunkt for Lene Regius' keramik er Cobra. Den danske/ hollandske/belgiske sammenslutning, hvis værker i dag koster en formue, men som i sin oprindelige revolutionære kerne var et opgør med al slags opstyltet elitisme, akademisme og fisefornemhed.

I modsætning til Cobra-kunstens utallige uorginale efterlignere er Lene Regius' keramik stærk, spirende og ægte. Hendes krukker, som oftest brændt med en helt speciel gul glasur, er fulde af tegn. Gådefulde tegn inspireret af det enorme lager af motiver og symboler, man kender fra fortidens civilisationer: bronzealderens helleristninger, aboriginal kunst, mykenske og minoiske spiralmønstre, piktogrammet, hieroglyffer, håndaftryk, jagtscener fra Namibiens forsvundne riger, suppleret af børnetegninger, spontane "telefonkradserier", orientalske fabeldyr, masker og astrologiske tegn - hele det arsenal af frodige, intuitive og kraftfulde motiver, som Cobra-kunstnerne var så fascinerede af.

I Lene Regius' hånd forvandler hele denne smeltedigel af indtryk sig til en stor frodig fortælling, der vel at mærke ikke skal studeres og granskes med en forskers øjne, men nydes uhildet og fordomsfrit og med friske øjne. Betragter man hendes krukker, vil en måske se en procession af fortidige soltilbedere, en anden vil genkende en bestemt stammes totemdyr, en tredje frugtbarhedsriterne fra Bohusläns klippegrund, mens en fjerde vil spotte illustrationerne fra Beowulf-manuskriptet. Det vigtigste er, at man mærker kraften, der udgår fra disse imponerende krukker. Uden at kunne lave en præcis afkodning prikker de til et punkt i vores underbevidsthed, som går direkte tilbage til en svunden tid, hvor mennesket på godt og ondt levede på elementernes præmisser og hvor kunstnerisk skaben var et forsøg på at blive et med universets forunderlige og foruroligende kræfter.
Og naturligvis kommer alt dette ikke af sig selv. Det er, som antallet af nulevende Cobra-efterlignere med stor tydelighed viser, ikke enhver forundt at skabe god og vedkommende kunst ud af denne arv. For at det skal virke, må den enkelte kunstner besidde den originalitet, styrke, kompromisløshed og, frem for alt, fantasi, som skal til for at skabe værker, der virker sande og ukunstlede. Dette skyldes naturligvis, at Lene Regius er en glimrende håndværker, men først og fremmest fordi hun har bevaret en ægthed i udtrykket, som tydeligvis kommer indefra.

Med Lene Regius går kunstnerisk styrke og frodig fantasi op i en højere enhed. Vi føler friskheden i udtrykket og den spontane kraft i det fabulerende indhold. Vi er tilbage ved kunstens rødder.

Tom Jørgensen