LENE REGIUS
c e r a m i s t
| | | |

C.V.   L e n e  R e g i u s

1960-64 Skolen for Brugskunst, København
1993       Studieophold hos krukkemagerne i Thrapsanos, Kreta
1997       Studierejse til Indonesien.
2005       Studierejse til Japan

UDSMYKNINGER
Sønderborg Kraftvarmeværk.
RUC, Roskilde Universitets Center
Lejre Rådhus
Sydbank Åbenrå
Tønder Bank
HK København
Roskilde Bank
Enemærke & Petersen a/s

REPRÆSENTERET bl.a
Malmø Konstmuseum.(S)
Jønkøbing Lens Konstmuseum.(S)
Keramikmuseum Westerwald.(D)
Røhska Konstsløjdmuseet, Gøteborg.(S)
Sammlung Thiemann, Hamburg.(D)
Ludwig Sammlung, Hannover.(D)
Statens Konstråd,(S)
Borås Konstmuseum.(S)
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.(N)
Høganæs Keramikmuseum.(S)
Kunstindustrimuseet, København.
Sjællands Keramikmuseum dep. Roskilde Museum

UDMÆRKELSER og LEGATER
Ole Haslunds Legat
Nationalbankens Jubilæumsfond
Statens Kunstfond (arbejds- og rejselegater)

LITTERATUR
KRAKS BLÅ BOG
Weilbachs Kunstnerleksikon

UDSTILLINGER bl.a.
KE 1963; Kunstgewerbemus., Köln 1971; Exempla, München 1974; Kunstindustrimus., Kbh. 1977; Charl. Eft. 1979, 1985; Landskrona Konsthall 1979; Scandinavia and Japan Craft Design, Kanasawa, Japan 1982; Multi Mud 1983; Seibu Gal., Kyoto, Japan 1983; Keramikmuseum, Vesterwald 1983; Södertälje Konsthall, Sth. 1984; Röhsska Mus., Göteborg 1985; Nordenfjeldske Kunstindustrimus., Tronheim 1985; Karlsruhe Landesmus. 1987; Singer Mus., Laren, Holland 1990; Höganäs Mus, Sverige 1991; Projekt Kreta 93, Grækenland 1993; Potters and Pithoi, Det Da. Inst., Athen 1994; Da. Design Aktuelt, Sophienholm 1995.

Separatudstillinger:
Gal. Gl. Strand, Kbh. 1978; Gal. Chr. Dam, Kbh. 1995 (s.m. Per Weiss). Ton in Ton, Hess Landesmuseum, Damstadt 1988; International Ceramics Invitational, USA, Danish Ceramics, Singer Museum (NL)1990; Høganæs Museum (S) 1991; Dansk Design Aktuelt, Sophienholm. Galleri Christian Dam, Kbh 1995; Galleri MøllerWitt, Sønderborg 1996; DANSK KERAMIK 1947-1997 + DANSK KERAMIK 1850-1997, Kunstindustrimuseet, Kbh. 1997; Sjællands Keramikmuseum, Roskilde 1999; Galleri Møller Witt, Århus 2001; Galleri SYD 2002; Galleri Møller Witt, Århus 2003; Galleri SYD 2004. "To verdner mødes" Galerie Wolfsen. Aspekter II, Pakhuset 2004; "Contemporary Ceramimics" Galerie Wolfsen 2007; Galleri SYD 2008, Galleri Flintholm Forårsudstilling 2009, Efterårsudstilling Galleri SYD 2009,

Medlem af BKF

Se desuden
Weilbachs Kunstnerleksikon
Kraks Blå Bog